Nasze przedszkole jest otwarte dla rodziców, opiekunów i dzieci. Wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka. Już od momentu zapisania dziecka do przedszkola rozpoczynamy współpracę z rodzicami.
 
Organizujemy:
 • cykl spotkań adaptacyjnych dla maluchów;
 • zebrania ogólne i grupowe;
 • dzień otwarty w wyznaczonym dniu miesiąca;
 • zajęcia otwarte z udziałem rodziców;
 • spotkania wigilijne;
 • uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka;Dnia Matki i Ojca
 • kiermasze świąteczne;
 • wycieczki dalekie i bliskie
 • akcje charytatywne 
 • zakończenie roku szkolnego i piknik w ogrodzie przedszkolnym.
 • spotkania z logopedę i psychologiem;
 • fluoryzację zębów;
 • udział w licznych przedszkolnych konkursach ekologicznych, literackich, muzycznych i plastycznych;

 

Podstawa Programowa

Działalność edukacyjna oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Odnośnik do podstawy programowej: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

Nasze przedszkole uczestniczy w różnych programach, projektach i akacjach, dzięki którym wychodzimy poza “mury” naszego przedszkola. Jest to współpraca z wieloma instytucjami, fundacjami oraz firmami, które mają podobny cel – dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój. Współpracujemy z instytucjami promującymi zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, oraz zajmującymi się kulturą i tradycją, a także działającymi na rzecz dzieci i zwierząt. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb placówki, ale także z potrzeb środowiskowych. Przedszkole angażuje się w sprawy najbliższego środowiska, którego jest integralną częścią.

 

Realizujemy założenia programów:
"Cała Polska czyta dzieciom" http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
"Mamo, Tato wolę wodę" https://www.wolewode.pl/
"Akademia Zdrowego Przedszkolaka" https://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/akademia-zdrowego-przedszkolaka.html
"Dzieciństwo bez próchnicy" http://www.zebymalegodziecka.pl
"Akademia Aquafresh" http://www.akademia-aquafresh.pl/ 
"Bezpieczne Przedszkole" http://www.bezpieczneprzedszkole.com
"Szpital Pluszowego Misia" http://emsa.waw.pl/?q=node/17 
"Dzieciaki Mleczaki" http://dzieciakimleczaki.pl/
"Zaczytani" http://zaczytani.org/
"Fundacja Nasza Ziamia" http://www.naszaziemia.pl/
"Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury" https://www.mac.pl/malymis

 

Bierzemy udział w akcjach o charakterze charytatywnym i ekologicznym:
Dzieci dzieciom (świąteczna paczka)
Góra Grosza
Pomóź zwierzętom przetrwać zimę
Zbiórka zakrętek
Zbiórka makulatury
Zbiórka elektrośmieci
Zbiórka zużytych baterii

 

Programy własne:
Program ekologiczny
Program ma na celu przygotowanie dzieci do intelektualnego i emocjonalnego współistnienia z przyrodą; kształtowania zachowań proekologicznych i prozdrowotnych; wzmożenie użyteczności działań we współpracy ze środowiskiem.
 
Program adaptacyjny "Będę Przedszkolakiem"
Program został opracowany przez nauczycielki grupy dzieci trzyletnich stanowi pomoc w stwarzaniu dzieciom odpowiednich warunków do adaptacji w przedszkolu, w złagodzeniu lęku związanego z rozstaniem z osobami bliskimi. Ma na celu ukazanie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci, pedagogizację rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunków prawidłowego rozwoju; stworzenie miłej, serdecznej atmosfery w relacjach rodzice, dziecko, personel przedszkola; zapoznanie rodziców z bazą, zasobami przedszkola oraz organizacją placówki.
 
Program wychowawczy "Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak"
Uwzględnia potrzeby dzieci, rodziców i środowiska. Określa jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do dziecka, jego rodziców, jakie normy zachowania i postępowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Celem programu jest wspomaganie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Pragniemy zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa i godności własnej oraz radosnego i szczęśliwego dzieciństwa.
 
Program "Tydzień dla jubilata"
Program polega na wspólnym świętowaniu urodzin każdego dziecka w grupie wspólnie z rodzicami. Jubilat ma przywileje, z których korzysta przez siedem dni, np.: stoi w pierwszej parze, może wybrać zabawkę. W dniu urodzin cała grupa świętuje razem z nim, a także wręcza mu prezent wykonany przez wszystkie dzieci. W dowolnym dniu urodzinowego tygodnia do przedszkola zapraszani są rodzice jubilata, którzy opowiadają o swojej pracy, bądź zabierają nas w odległe zakątki świata i pokazują za pomocą pokazów multimedialnych miejsca, do których nie zawsze możemy dotrzeć, zapoznają dzieci z różnymi rodzajami sportu lub po prostu czytają książki. Taka współpraca z rodzicami przynosi ogromne korzyści zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom.
                              

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia