Koncepcja pracy Przedszkola Nr 97 
„Leśna Polanka”
Koncepcja pracy Przedszkola nr 97 "Leśna Polanka" ze szczególnym nastawieniem na kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej i postawy prozdrowotnej w oparciu o teorię inteligencji wielorakich.
Przedszkole „Leśna Polanka” istniejące już ponad 50 lat wyróżnia spośród innych placówek piękny zadrzewiony ogród. Otoczenie przedszkola stwarza dogodne warunki do rozbudzania u dzieci wrażliwości ekologicznej i kształtowania postaw prozdrowotnych. Od kilku lat ze szczególnym zaangażowaniem realizujemy zagadnienia proekologiczne związane z ideą edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Jest to kierunek obecnych i przyszłych działań dydaktyczno – wychowawczych. Przedszkole posiada w swoim dorobku realizację pionierskiego projektu - organizacja w ogrodzie ścieżki edukacyjnej poświęconej obserwacji gatunków ptaków nazwanej „Ptasią Aleją”, „Kącik Przyrodnika”. Otrzymaliśmy „Zielony Certyfikat” I stopnia. Pracujemy w oparciu o program ekologiczny przedszkola „Poznać, pokochać, chronić”.
Nasze działania zmierzają do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia oraz postaw ekologicznych.
Chcemy, aby dzieci opuszczające nasze przedszkole posiadały wrażliwość ekologiczną i wzrastały w poczuciu odpowiedzialności za stan przyrody.

 pdf Koncepcja pracy Przedszkola


Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia