RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla grup I i II

07:00 - 08:20

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, czynności porządkowe, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

08:20 - 09:00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
Śniadanie. Celebrowanie posiłku, komponowanie potraw. Mycie zębów.

09:00 - 10:30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Gry i zabawy ruchowe, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań.

10:30 - 10:45

Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do posiłku – drugie śniadanie.

10:45 - 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze

11:45 - 12:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.
Obiad, kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

12:30 - 14:30

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14:30 - 15:00

Zabawa ruchowa; czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek.

15:00 - 17:30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla grup III, IV, V

07:00 - 08:20

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:20 - 09:00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Śniadanie. Celebrowanie posiłku, komponowanie potraw (szwedzki stół). Mycie zębów.

09:00 - 10:30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Gry i zabawy ruchowe.

10:30 - 10:45

Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe, drugie śniadanie.

10:45 - 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie na terenie ogrodu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne. Zabawy z językiem obcym.

12:00 - 12:30

Obiad, kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

12:30 - 13:00

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

13:00 - 14:30

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.

14:30 - 15:00

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek.

15:00 - 17:30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia