OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU szkolnym 2020/21

Od 1 września 2019 r. nauczanie, wychowanie i opieka nad wszystkimi dziećmi realizowane są w przdszkolu bezpłatnie.

Szanowni Rodzice,

w Przedszkolu obowiązuje elektroniczny system naliczania opłat za żywienie dziecka i Radę Rodziców. System działa z użyciem indywidualnych kart zbliżeniowych.                   System umożliwia rodzicom dostęp do modułu zawierającego bieżące informacje o opłatach.

Miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i pobierana po zakończeniu miesiąca.

Opłata za żywienie za dzień - 12 zł - trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek

 9,6 zł - dwa posiłki: śniadanie i obiad dla dzieci 5- godzinnych, których rodzice zadeklarowali pobyt w przedszkolu do godz.13.00

Opłata za żywienie w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu jest odliczana w miesiącu następnym.

NUMERY KONT

Żywienie - 38 1030 1508 0000 0005 5022 3058

Rada Rodziców - 43 1020 1026 0000 1802 0015 2249

Opłata za żywienie płatna z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym następuje korzystanie z posiłków w Przedszkolu.

Proszę zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty.

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU:

PRZEDSZKOLE NR 97

Bank Handlowy w Warszawie Konto nr: 38 1030 1508 0000 0005 5022 3058

opłata za…… …żywienie za .....(imię i nazwisko dziecka, grupa )... za m-c (np. wrzesień 2020)

W przypadku wpłaty na nieodpowiednie konto, należy dokonać powtórnej wpłaty na właściwe konto. Rozliczenie nadwyżki nastąpi w następnym miesiącu. 

 

 

 

 

 

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia