WITAMY W GRUPIE V "Sójki"

sojka gif

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 marzec

Wydarzenia grupowe

•    18.03 Międzynarodowy Dzień Słońca
•    21.03 Pierwszy Dzień Wiosny
•    22.03 Światowy Dzień Wody
•    23.03 Światowy Dzień Meteorologii


Temat I „Mali odkrywcy” (realizacja 1-5.03)
Wprowadzane pojęcia „dociekliwość” rozumianego jako chęć dowiedzenia się i zrozumienia jak najwięcej. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formowania pytań. Kształtowanie postawy ciekawości o otwartości oraz chęci poznawania. Rozwijanie umiejętności kodowania. Poznanie liter p, P. Budzenie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w otaczającym świecie i zachęcanie do zadawania pytań. Uświadamianie znęcenia umiejętności współpracy w zespole. Poznanie nazw planet wchodzących w skład Układu Słonecznego.
Temat II „ Tajemnice świata” (realizacja 8-12.03)
Rozwijanie słownika dzieci o dawne pojęcia: kleks, kajet, łokieć (jako jednostka miary). Wprowadzenie liter w, W. Rozwijanie umiejętności czytania oraz sprawności grafomotorycznej i graficznej. Kształtowanie świadomości ekologicznej. Uświadamianie znaczenie wody dla życia i funkcjonowania ludzi. Rozwijanie sprawności, zwinności  i koordynacji ruchowej. Uświadamianie niebezpieczeństw wiążących się z Internetem. Kształtowanie umiejętności planowania.
Temat III „Nadchodzi wiosna” (realizacja 15-19.03)
Wprowadzenie pojęcia „duma z pracy” rozumianego jako poczucie wartości wykonanej lub wykonywanej pracy. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym. Rozwijanie poczucia własnej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych.  Wprowadzenie liter c, C. Uświadomienie znaczenia właściwego odżywiania. Wprowadzenie cyfry 8. Rozwijanie myślenia operacyjnego u dzieci. Uświadamianie znaczeni ptaków dla człowieka. Kształtowanie umiejętności wyraźnego i melodyjnego śpiewu. Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku w związku ze zmiana pory roku. Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowania otaczającym światem i zachodzącymi w nim zjawiskami.
Wiosna tuż-tuż (realizacja (realizacja 22-31.03)
Poznanie zawodu rolnika. Podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika do pracy. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod wglądem logicznym i gramatycznym. Rozwijanie przeświadczenia o znaczeniu rolnika jako producenta żywności. Poznanie liter j, J. Rozwijanie umiejętności czytania. Uświadamianie roli i znaczenia nabiału dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci. Zapoznanie ze znakiem „minus”. Uświadamianie, jak ciężka i czasochłonna jest praca rolnika. Rozumienie odpowiedzialności za życie zwierząt w gospodarstwie. Uwrażliwianie na piękno otoczenia w czasie zmiany pór roku i budzącej się do życia przyrody.

Język angielski
1.       How to travel?
Vocabulary: a car, a bus, a boat, a plane, a train, a rocket, an ambulance, a fire engine
2.       Wild animals.
Vocabulary: a lion, an elephant, a giraffe, a monkey, a crocodile, a snake, a kangaroo, a bear
What is your favourite animal?
3.       Day and night
Vocabulary: morning, evening
LIBRARY: : Ben’s Tale:  “The selfish Crocodile” F. Charles, M. Terry
https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0

https://www.youtube.com/watch?v=VNRNAloCb5Y

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

https://www.youtube.com/watch?v=eGXO4RF1TvM

https://www.youtube.com/watch?v=85iD8QA9X_M

 

Wydarzenia lutowe.

Sójki oglądały prezentację multimedialną podczas której poznały piękno naszej planety i  różnorodność bogactwa fauny i flory. Zapoznały się z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku ze strony człowieka. Powstały wiatraki z tekturowych rolek.

Poznały i utrwalały litery g, G, r, R. Dzieci samodzielnie konstruowały gry planszowe. Przez cały miesiąc bawiły się w ogrodzie przedszkolnym korzystając z uroków zimy.

Poznały zasady prawidłowego segregowania odpadów i rozwijały świadomość ekologiczną związaną z ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów, oraz czas rozkładu śmieci.

17 lutego obchodziły „Dzień Kota”. zdjęcia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia